مفهوم جدیدی از مشارکت شهروندان

توسط شهر برای شهروند در فوریه 24, 2022

مشارکت شهروندان مرتبط با راهبردهای دولت باز و شهرهای هوشمند ارتباط چندانی با مشارکت منزوی و قدیمی شهروندان ندارد، به همین دلیل […]

ادامه مطلب

نقش تحلیل داده در برنامه ریزی شهری

توسط شهر برای شهروند در فوریه 20, 2022

آینده برنامه ریزی شهری چگونه خواهد بود؟ در سال های اخیر شاهد افزایش چشمگیر نرخ رشد جمعیت در سراسر جهان بوده ایم. […]

ادامه مطلب

بازآفرینی شهر pauni در هندوستان بزرگ

توسط شهر برای شهروند در فوریه 20, 2022

پائونی، شهری محصور با 21857 نفر جمعیت در مرکز هند واقع شده است. مساحت کل شهر حدود 294.12 هکتار است و در […]

ادامه مطلب